Sejm Rzeczypospolitej

To raczej nauka, ciężka praca ekspertów, badania, analizy i raporty Dowody naukowe to podstawa do kreowania i wspierania dobrych praktyk? Ludzie czują się coraz bardziej sfrustrowani, gdy niezależnie, na kogo głosują, i tak wygrywa rynek i jego rzekomo obiektywne i niezmienne prawa, gdy ich władza demokratycznego suwerena kończy się tam, gdzie zaczyna się fachowa wiedza ekonomicznych ekspertów! Naturalnie z wiekiem są one coraz poważniejsze i niezmienne. Ludzie czują się coraz bardziej sfrustrowani, gdy niezależnie, na kogo głosują, i tak wygrywa rynek i jego rzekomo obiektywne i niezmienne prawa, gdy ich władza demokratycznego suwerena kończy się tam, gdzie zaczyna się fachowa wiedza ekonomicznych ekspertów. Propaganda eutanazji, jako dobrej śmierci, oczywiście na żądanie samego zainteresowanego, pozwala zachować pozory, skrywające tę brutalną, ekonomiczną konieczność. Wykreowało go słabe, bezsilne państ
wo. A wszystko codla nas nienaturalne jest prędzej lub później przyczyną naszej niedoli. Nie bądź gałganem. , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Nevertheless, it is necessary to remember that a planned economy is not yet socialism.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s